604637624
Apartamenty w Górach

Pieniński Park Narodowy


Położenie

Pieniński Park Narodowy położony jest w Pieninach w południowej części kraju, w województwie małopolskim, na granicy polsko-słowackiej. Pieniny dzielą się na Pieniny Spiskie, Pieniny Właściwe (tu usytuowany jest park) i Małe Pieniny.

Geologia, geomorfologia i gleby
Pieniny zbudowane są głównie z różnorodnych wapieni, z których najtwardsze, wapienie rogowcowe, tworzą malownicze, niemal pionowe białe ściany opadające ku Dunajcowi. Najbardziej znany szczyt Trzy Korony osiąga wysokość 982 m n.p.m., a najwyższy (poza parkiem) szczyt Pienin - Wysoka w Małych Pieninach, osiąga 1050 m n.p.m.Charakterystyczne dla krajobrazu tych gór są nagie ściany skalne, odosobnione skałki - często w postaci iglic i kontrastujące z nimi zaokrąglone powierzchnie garbów lub łagodne stoki, które pokrywają łąki i pola.

Wody
Omawiany obszar położony jest w dorzeczu Dunajca i odwadniany systemem krótkich potoków. Dunajec zajmuje ważne miejsce wśród czynników kształtujących rzeźbę Pienin.

Roślinność
Na niespełna 100 km2 obszaru polskiej części Pienin stwierdzono do tej pory około 1100 gatunków roślin naczyniowych (blisko 50% gatunków flory polskiej). Cechą charakterystyczną flory jest wielkie zróżnicowanie ekologiczne i geograficzne. Niekiedy na tej samej skale, ale w różnych ekspozycjach, rosną gatunki o przeciwstawnych wymaganiach siedliskowych. Odrębność flory określa występowanie endemitów i reliktów geograficznych. Obecnie ponad 70% powierzchni parku zajmują lasy. Podstawowymi ekosystemami są: buczyna karpacka, ciepłolubna jedlina i buczyna oraz las jaworowy z języcznikiem, reliktowe laski sosnowe i olszynka karpacka.

Zwierzęta
Dotychczas wykazano z terenu Pienin ok. 6500 gatunków zwierząt. Przypuszcza się, że żyje ich tutaj od 13000 do 15000 czyli połowa fauny Polski. Znaleziono także nowe gatunki dla nauki. Licznie reprezentowana jest tu fauna południowoeuropejska. Bardzo dobrze poznaną grupą kręgowców są ptaki, których w Pieninach występuje ponad 160 gatunków, w tym 95 gniazdujących. Do rzadkości należą: puchacz, pomurnik, nagórnik, sóweczka, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł czarny i bocian czarny. Lista ssaków zawiera 61 gatunków. Osobliwością jest występowanie myszy małookiej - elementu stepowego oraz ryjówki górskiej i zębiełka karliczka. Największym drapieżnikiem jest ryś. Na brzegach Dunajca występuje wydra.To niewielkie, lecz jakże osobliwe pasmo górskie, leży 30 km na północny wschód od Tatr, i stanowi środkową, najbardziej wysuniętą na północ część łańcucha skali wapiennych, zwanych Pienińskim Pasmem Skałkowym. Ciągnie się ono na długości ponad 500 km wąskim pasmem z zachodniej Słowacji przez Morawy, wzdłuż południowych stoków Beskidów Zachodnich aż do Marmaroszy w Rumunii.

Spływ

Każdy sposób zwiedzania tych stron jest przyjemnością, jednak prawdziwą ucztą jest spłynięcie Przełomem Dunajca - jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych w Europie.Powstanie Przełomu Dunajca jest przedmiotem sporów wielu naukowców. Najciekawsze są jednak podania ludowe na ten temat. Jedna z legend głosi, że ujście Dunajcowi wyrąbał mieczem król Bolesław Chrobry. Inna z legend mówi o Ferkowiczu, ścigającym króla wężów, który uciekając wywrócił swym cielskiem wąwóz, wytyczając drogę rzece.

Przez wiele lat spływ zaczynał się spod Zielonych Skałek w Czorsztynie - malowniczej miejscowości, położonej u stóp zamków - Czorsztyńskiego i Niedzickiego. W związku z budową zapory na Dunajcu, trasę spływu skrócono o 6,5 km, a przystań flisacką przeniesiono do przysiółka Sromowiec Wyżnych - Kątów. Dawny Czorsztyn jest obecnie pogrążony w wodach Jeziora Czorsztyńskiego.Z przystani flisackiej w Kątach łodzie zabierają nas w wyjątkową podróż. Przepłyniemy trasę 15 km, mimo, że w linii prostej do przystani końcowej w Szczawnicy dzieli nas odcinek 6 km, zaś różnica poziomów wynosi 36 m. Spływ, w zależności od stanu wody trwa od 2 do 3 godzin.Przez większość trasy popłyniemy neutralnym pasmem granicznym jaki stanowi Dunajec. Po prawej stronie mijamy słowacki cypel Upranek, a po lewej - polskiej, widzimy Macelową Górę. Jest ona objęta ścisłym rezerwatem przyrody i nie prowadzi na nią żaden szlak turystyczny. Zostawiamy teraz za sobą szczyty Cisowca, Zamczyska, Flakow, Rabsztyna, Macelaka i płyniemy w kierunku południowo wschodnim. Po lewej stronie mijamy Sromowce Średnie, a po stronie słowackiej wioskę Majere

Skręcamy teraz w lewo. Przed nami Dunajec dzieli się na dwa koryta tworząc wyspę, długości ok. 2 km. Lewe koryto jest stare, prawe zaś wytyczył sobie Dunajec podczas powodzi w 1934 r. Granica państwa biegnie lewym korytem. My płyniemy prawym i przez krótki odcinek będziemy całkowicie na terenie Słowacji. Po prawej stronie mijamy pierwszą słowacką przystań flisacką, a teraz przed nami wyłaniają się Góry Aksamitki z grotami, gdzie, jak mówią górale przebywał Janosik. Dalej obydwie odnogi Dunajca łączą się. Teraz wpływamy do pięknej letniskowej wsi Sromowce Niżne. Na prawym brzegu rzeki rozłożona jest wieś Czerwony Klasztor, założona przez kolonistów ze Szwabii i nosząca do 1945 r. nazwę Szwaby Niżne. Przy końcu miejscowości, za starymi lipami, mieszczą się zabytkowe zabudowania klasztorne Czerwonego Klasztoru. Jego nazwa wywodzi się od barwy dachówki którą jest pokryty. Poniżej klasztoru znajduje się kolejna przystań słowacka, a naprzeciwko, po drugiej stronie rzeki przystań w Sromowcach Niżnych.

Przed nami roztacza się widok na Trzy Korony w całej okazałości. Jest to najwyższy szczyt Pienin właściwych, tutaj też rozpoczyna się Przełom Dunajca. Rzeka tworzy w nim 7 pętli płynąc pomiędzy ścianami skalnymi. Trudno teraz przewidzieć, w którą stronę Dunajec skręci. Nurt staje się coraz szybszy; mijamy Ostrą Skałę, Grabczychę Wyżną, Niżną, w której była grota rybacka - baza dla rybaków łowiących łososia "na światło". Zbliżamy się do przewężenia zwanego Zbójnickim Skokiem. Legenda głosi, że w tym właśnie miejscu zbójnik Janosik przeskoczył Dunajec, uciekając przed węgierskimi żandarmami. Po lewej stronie górale pokazują na skale odciski kierpców Janosika. Jest w tym miejscu 12 m głęboko i tyleż szeroko.

Dalej mijamy Świnią Skałę i powoli żegnamy się z Trzema Koronami skręcając w lewo, opływając Klejową Górę. Wyłania się masyw Golicy. W jego zboczu widać skały w kształcie kapturów tzw. Siedmiu Mnichów. Legenda mówi, że byli to grzeszni zakonnicy z Czerwonego Klasztoru, którzy za karę i na przestrogę innym zostali zaklęci w skały. Dunajec gwałtownie skręca w lewo. Wyrasta przed nami ściana Facimiechu na której zobaczymy postać mniszki oraz wizerunek orła. Teraz Dunajec odbija w prawo i wpływamy na tzw. Leniwe Ploso, gdzie wartka rzeka trochę się uspokaja. Powoli mijamy Piecki, Ligarki i Fujarki. Widzimy już Czerwoną Skałę, Czerteź i Czertezik. Tymi szczytami prowadzi szlak turystyczny ze Sokolicy przez Zamkową Górę na Trzy Korony zwany Sokolą Percią. Spływając z Leniwego łagodnie skręcamy w prawo. Na lewym Brzegu wpływa do Dunajca ujście Pienińskiego Potoku, który oddziela masyw Trzech Koron od Pieninek. Nieco wyżej widać Ślimakową Skałę, a na niej gniazdo bociana czarnego. Przed nami Wilcza Skała, Głowa Cukru i przepiękna Sokolica, nazywana też matką Pienin. Ze Sokolicy rozpościela się chyba najpiękniejszy widok na Przełom Dunajca.

Zostawiamy za sobą Sokolicę i wpływamy na tzw. Bystry Prąd. Przed nami wznosi się skała Sama Jedna, po słowacku Osobita, a żartobliwie nazywana Starą Panną. Wpływamy teraz na Loch - najgłębsze miejsce w Przełomie. Kolejny raz zataczamy łuk, zmieniając kierunek o 180 stopni. Skręcając w prawo mijamy słowacką przystań końcową i w tym miejscu kończy się naturalna granica słowacko - polska jaką stanowi Dunajec. Granica dalej biegnie szczytami gór. Po lewej stronie mamy Hukową Skałę, po prawej Białą Skałę. Tworzą one razem kończące wrota Przełomu Dunajca. Przepływamy jeszcze Kacze i dopływamy do Szczawnicy, gdzie kończy się spływ.

Ci, którzy chcieliby przedłużyć sobie wycieczkę łodziami mogą popłynąć 5 km dalej aż do Krościenka.Teraz Dunajec tworzy granicę pomiędzy górami - Pieninami a Beskidem Sądeckim. Mijamy z prawej strony przysiółek Ląd i ujście potoku Grajcarek zwanego też Ruskim Potokiem. Przed nami na środku Dunajca stoi skała Kotuńka. Legenda głosi, że tą skałą chciał diabeł roztrzaskać Zamek Pieniński, w którym schroniła się św.Kinga. Nie udał się zły zamiar diabłu, gdyż zapiał kur i moc czartowska prysła, a diabeł upuścił kamień do rzeki.

Dopływamy powoli do przysiółka Piaski, gdzie znajduje się przystań załadunkowa. Tutaj widać też pozostałości po zerwanym w czasie wielkiej powodzi w 1934 r. moście. Teraz Dunajec płynie spokojnie, mijamy jeszcze łagodny zakręt i wyłania się przed nami most krośnieński za którym znajdują się przystanie końcowe.Niech ten skromny opis tego uroczego zakątka Polski zachęci do odwiedzania go i podziwiania.

Szlaki

Trasy Rowerowe przez Kacwin

Już od początku 2008, po wejściu Polski to strefy Schengen, dotychczasowe przejście graniczne pomiędzy Polską a Słowacją, Kacwin - Velka Frankowa można granicę przekroczyć bez żadnych dokumentów! Jest to przejście pomiędzy górskimi szlakami po obu stronach granicy. Otwiera to całkiem nowe możliwości komponowania tras. Transgraniczne trasy dodają wycieczkom smaczku eksploracji. Można wreszcie pojechać na Słowacje i na obiad zjeść knedle. Jest to świetny pomysł na weekendowe wypady. Oto kilka ciekawych tras wiodących z Kacwina.

Nr.1: Mała Pętla ZamagurzaCiekawa wycieczka!Długość trasy 48 km.

Przebieg wycieczki: Kacwin - wzdłuż potoku Kacwin do przejścia granicznego Kacwin - Wielka Frankowa - Osturnia - Zdziarska Przełęcz - Podspady - przejście graniczne Podspady - Jurgów - polana Podokólne, z kompleksem zabytkowych szałasów - Rzepińska - Przełęcz nad Łapszanką (piękne panoramy) - Łapszanka - Łapsze Wyżne - Łapsze Niżne - Niedzica - Kacwin.

Nr.2: Spisz - grzbiet Pienin SpiskichPętla trasy biegnie przez Spisz, okrąża grzbiet Pienin Spiskich – Hombarków. Wycieczka dostępna jest dla każdego roweru, trasa wiedzie drogami asfaltowymi.Długość trasy to ~40 km, a czas wycieczki 4-5 godz.

Przebieg wycieczki: Kacwin - Niedzica - Łapsze Niżne – most na Białce – przełom Białki – Krempachy – Frydman (skrzyżowanie) – Zamek niedzicki (jezioro Czorstyńskie) - Niedzica - Kacwin

 

Okoliczne trasy turystyczne

Znakowany szlak pieszy (niebieski) – biegnący przez Nową Białą – Przełom Białki – Trybsz – Pawlikowski Wierch – Przełęcz nad Łapszanką (945 m npm) – Kopylec (1035 m npm) – Pieskowy Wierch (983 m npm) – Kacwin (łączna długość 17,7 km),

Szlak rowerowy „Mała Pętla Zamagurza”: Niedzica - Kacwin - wzdłuż potoku Kacwin do przejścia granicznego Kacwin - Wielka Frankowa - Osturnia - Zdziarska Przełęcz - Podspady - przejście graniczne Podspady - Jurgów -  polana Podokólne, z kompleksem zabytkowych szałasów - Rzepińska - Przełęcz nad Łapszanką (piękne panoramy) - Łapszanka - Łapsze Wyżne - Łapsze Niżne - Niedzica. Długość trasy 48 km.

Szlak gotycki w wersji transgranicznej – obejmuje obiekty położone przy  trasie pętli: Nowy Targ - Dębno - Czorsztyn - Krościenko - Czerwony Klasztor Nowy Targ - Dębno - Czorsztyn - Krościenko - Czerwony Klasztor - Spiska Stara Wieś - Kieżmark - Poprad - Zdziar – Kacwin (Kościół Wszystkich Świętych) - Niedzica – Trybsz - Ludźmierz - Nowy Targ.

Szlak Architektury Drewnianej -  przebiega przez trzy województwa Polski południowej: śląskie, małopolskie i podkarpackie. W Małopolsce obejmuje 237 zespołów architektonicznych od kościołów, cerkwi, kaplic i dzwonnic po spichlerze, wiejskie chałupy i szlacheckie dwory, liczy 1500 km. Wszystkie obiekty na szlaku są oznakowane, a drogę do nich wskazują drogowskazy. Całość została podzielona na kilka tras - trasa III to region podhalańsko - pieniński, w którym znalazł się m. in. obszar Spisza i Kacwin (zespół zabudowy - gdzie dominowała zabudowa szczytowa, a szczególnie charakterystycznymi obiektami były spichlerze zwane sypańcami, budowane w konstrukcji zrębowej z okrąglaków),

Trasa konna: Niedzica - Kacwin (11 km) -fragment szlaku, prowadzącego z Krościenka nad Dunajcem: stacja dolna wyciągu narciarskiego na Polanie Sosny - kaplica św. Rozalii - centrum Niedzicy - Kacwin - przejście graniczne Kacwin - Wielka Frankowa,

Nieoznakowane w terenie szlaki dla turystyki pieszej i rowerowej prowadzące na okoliczne wzniesienia. 

 

Trzy korony

Trzy Korony, wznoszące się na wysokość 982 metrów, są najbardziej znanym i najbardziej charakterystycznym szczytem położonym w Pieninach, a jednocześnie stanowią najwyższe wzniesienie Pienin Czorsztyńskich. Panorama Trzech Koron od południa z charakterystyczną koroną zbudowaną z wapiennych turni zawieszonych kilkaset metrów ponad Dunajcem stanowi najsłynniejszy motyw pieniński eksponowany na zdjęciach.

Z centrum Krościenka na Trzy Korony wiedzie żółty szlak prowadzący początkowo wzdłuż ulicy Jagiellońskiej biegnącej w kierunku Krośnicy. Wkrótce szlak opuszcza główną drogę i odbija w lewo podrywając się od razu ku górze. Znakom żółtym towarzyszą na tym odcinku znaki zielone biegnące na Sokolicę. Wraz z nabieraniem wysokości w kierunku północnym otwiera się ładna panorama na leżące poniżej Krościenko z dominującym kościołem parafialnym p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza. Szlak dociera do kilkumetrowego krzyża i wprowadza dalej na leśną ścieżkę.

W ciągu kilku minut ścieżka osiąga widokową polanę, z której roztacza się rozległy widok na Pasmo Radziejowej. Po około 30 minutach przy tablicy Pienińskiego Parku Narodowego rozstaj szlaków. Znaki zielone odbijają tutaj w stronę Sokolicy. Za rozwidleniem żółty szlak przez kilkaset metrów wiedzie bez większych zmian wysokości, by wreszcie poderwać się i doprowadzić do kolejnego rozstaju, tym razem ze znakami niebieskimi, za którymi również można dojść na Sokolicę.

Biegnąc dalej razem szlaki żółty i niebieski osiągają po krótkiej chwili Pieniński Potok, przy którym usytuowanych jest kilka ławeczek. Po dalszych 5 minutach szlak niebieski odłącza się w lewo w kierunku Góry Zamkowej. Znaki żółte wznoszą się dalej równomiernie i po niespełna 20 minutach wyprowadzają na siodło przełęczy Szopka. Na przełęczy węzeł szlaków. Szlak żółty umożliwia zejście do Sromowiec Niżnych mijając po drodze schronisko Trzy Korony, natomiast szlak niebieski wznosi się na Trzy Korony. Odbijając natomiast na zachód niebieski szlak biegnie w stronę przełęczy Trzy Kopce i dalej do Czorsztyna.

Niebieski szlak na Trzy Korony tuż za przełęczą chowa się w lesie. Przez około pół godziny ścieżka wznosi się mozolnie, pokonując kolejne zakosy. Kilkadziesiąt metrów poniżej szczytu doprowadza do widokowej polany, z której ładny widok na Pasmo Radziejowej oraz Pieniny Czorsztyńskie. Nieco powyżej polany szlak dochodzi do kasy, przy której znajduje się sporo ławeczek umożliwiających odpoczynek.

Na sam szczyt prowadzi kilkudziesięciometrowa, metalowa kładka umożliwiająca ruch wyłącznie ''gęsiego''. Kulminacja Trzech Koron zwana Okrąglicą zwieńczona jest niewielką kładką zawieszoną wysoko ponad Dunajcem, która pozwala na jednoczesny pobyt na szczycie jedynie kilku osób. Z Trzech Koron rozciąga się imponująca panorama obejmująca Tatry, Magurę Spiską, Gorce, Beskid Sądecki, Dunajec oraz Pieniny. Wrażenia widokowe spotęgowane są niezwykłą wyniosłością Okrąglicy ponad otoczenie. Powrót do kas tą sama drogą.

Od kas znaki niebieskie opuszczają się stromo w dół i w kilkanaście minut doprowadzają do niewielkiej polany, na której znajduje się skrzyżowanie z zielonym szlakiem umożliwiającym zejście do schroniska Trzy Korony. Za rozstajem szlak dalej obniża się prowadząc po skałach oraz kamiennych schodach i osiąga wkrótce Górę Zamkową, gdzie w skalnej grocie po prawej stronie znajduje się figurka Świętej Kingi. Kilkanaście metrów powyżej szlaku znajdują się pozostałości zamku, w którym Święta Kinga schroniła się podczas najazdu Tatarów. Z platformy ponad ruinami widok na Gorce i Lubań.

Z Góry Zamkowej niebieski szlak sprowadza w niespełna pół godziny do rozstaju z żółtym szlakiem ponad Pienińskim Potokiem. Zejście od rozstaju za znakami żółtymi do Krościenka zajmuje około 45 minut. Nie chcąc schodzić tą samą trasą można odbić wraz z niebieskim szlakiem ku Sokolicy. 

 

Wycieczka na Trzy Korony, Zamkową Górę, Czertezik i Sokolicę

Wycieczkę na Trzy Korony, Zamkową Górę, Czertezik i Sokolicę możemy rozpocząć w czterech różnych miejscach skąd szlaki dochodzą do Przełęczy Szopka. Pierwszym miejscem wejścia do PPN-u jest przystań flisacka Sromowce Wyżne Kąty, skąd udajemy się szlakiem czerwonym w stronę Przełęczy Trzy Kopce. Następnie podążamy w kierunku Przełęczy Szopka i Trzech Koron szlakiem niebieskim. Drugim miejscem w którym możemy wejść na szlak jest Pawilon wejściowy na Hali Majerz w Czorsztynie skąd podążamy szlakiem niebieskim w stronę Przełęczy Szopka i Trzech Koron.Trzeci najbardziej znany szlak na Trzy Korony rozpoczyna się w Sromowcach Niżnych i prowadzi szlakiem żółtym przez Wąwóz Sobczański do Przełęczy Szopka. Czwartą możliwość stanowi przejście żółtym szlakiem z Krościenka na Szopkę. Po drodze, ok. 30 min od początku trasy jest punkt widokowy na Krościenko i okoliczne góry.Wszystkie cztery wyżej opisane drogi doprowadzają do Przełęczy Szopka.

Przełęcz Szopka (780 m.n.p.m.)Następnie udajemy się szlakiem niebieskim w stronę Trzech Koron. Po ok. 20 minutach drogi zdobywamy Okrąglicę w masywie Trzy Korony.

Trzy Korony (981,9 m.n.p.m)Po zejściu z tarasu widokowego udajemy się szlakiem niebieskim mijając Ostry Wierch w stronę Zamkowej Góry (Groty Świętej Kingi). Po ok. 25 minutach znajdujemy się na Zamkowej Górze.

Zamkowa Góra (779 m.n.p.m)Po zwiedzeniu Zamkowej Góry podążamy dalej szlakiem niebieskim dochodząc do przełęczy Bajków Groń.

Bajków Groń (679 m.n.p.m.)Następnie niebieskim szlakiem (Sokolą Percią) podążamy przez Sutrówkę, Polanę Walusiówkę, Ociemny Wierch i najwyższy w Pieninkach Czerteż (774 m n.p.m.) na Czertezik.

Czertezik (772 m.n.p.m.)Następnie podążamy dalej szlakiem niebieskim na Sokolicę przez przełęcz Sosnów (650 m n.p.m.), skąd można zielonym szlakiem zejść do Krościenka (1 godz.).

Sokolica (747 m.n.p.m)Po zejściu z tarasu widokowego czeka nas tylko zejście na dół szlakiem niebieskim i Przeprawa Promowa która jest znakomitą okazją do rozmowy z miejscowym góralem. Wycieczka kończy się w Pawilonie Wyjściowym w Szczawnicy.

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...